Konu Taksim Meydanı Olunca

Çok partili yaşama geçtiğimizden beri Taksim meydanı kimilerinin kinlerini tatmin aracı olmuştur. İsmet İnönü sayesinde iktidar olmuş olan Demokrat Partililerin ilk icraatlarından biri İsmet İnönü’nün Taksim meydanındaki anıtını gözle görülemeyecek bir yere kaldırmak olmuştu. Bin dokuz yüz atmış darbesinden sonra heykelin tekrar eski yerine konulması sağ partilileri her zaman kızdırmıştır. Bu günlerde Taksim meydanının talan …

Arada bir

Günlerdir elimde yağlı boya fırçası, on dört yıldır boya yüzü görmemiş olan apartmanın giriş kapılarını ve geçtiğimiz yıl döşenen doğalgaz borularını boyadım. Daha yapılacak yığınla iş var. Her ne kadar artık yazmayacağım desem de yazılması gereken öyle şeyler karşıma çıkıyor ki yazmamak olası değil. Yazma fırsatı bulduğumda yeni başladığım öyküyü yazmayı sürdürüyorum. Çivi çiviyi söker. …