27 Mayıs Devrimi

27 Mayıs Devrimi
Bu gün yirmi yedi mayıs devriminin kırk ikinci yıl dönümü. Darbenin yapıldığı gün darbeyi yapanlara methiyeler yazanların bu gün kalemlerinden nefret akıyor. Demokrat Partiye yakınlığıyla bilinen bir gazetenin yazarı yirmi yedi mayısın bayram yapılmasını eleştiriyor. Doğal olarak eleştirecek tabi. Zira o Ege bölgesinde yayınlanan bir gazetenin patronunun hizmetindeydi. Yirmi yedi mayıs günü yayınlanan gazetenin ön sayfası tamamen Adnan Menderes’e övgüler ile doluydu. Zira gazete darbenin yapıldığı saatlerden önce baskıya girmişti. Darbeyi öğrenir öğrenmez de birinci sayfayı darbeyi yapanlara övgüler ile doldurmuşlardı. Darbeyi yapanlar ülkedeki kötü gidişe dur dediğini yazmıştı. O gazetenin patronlarının çıkardıkları ve Türkiye genelinde yayın yapmakta olan gazetesinde uzun yıllar köşe yazıları yazmış olan yazarı şimdi de yirmi yedi mayıs bayramının kaldırılmış olmasına alkış tutuyor. Peki, yirmi yedi mayıs darbesi gerekli miydi? Elbet de gerekliydi. Demokrat Partiyi yönetenler ülke ekonomisini batağa soktuklarında suçu kendilerinde aramamışlar, suçu CHP ye yüklemeye çalışmışlardı. Ülkeyi kardeş kavgasına sürklemişlerdi.
CHP nin devletçi ekonomisini beğenmeyen demokratlar akıllarınca liberal ekonomiye geçmişlerdi. Oysa ekonomisi gelişmemiş ülkelerde ekonomide devlet lokomotiftir. Yani ekonominin geliştirilmesindeki yükü devlet yüklenir. Yatırımlarda devletin eli çekilince yatırım yapılamaz olmuştu. On yıllık Demokrat Parti iktidarında devlet eliyle yapılmış tek bir fabrika yoktur. CHP nin demir ağlar ile ördüğü ülkemizde Demokrat Parti döneminde hemen, hemen hiç demir yolu yapılmamıştır. Gelişmiş ülkelerde ise en ağırlıklı ulaşım ağı demiryollarıdır. Zira demiryolları ile ulaşım ve nakliye karayollarına göre çok daha ekonomiktir. Demiryolu taşımacılığında karayollarındaki gibi her yıl model değiştirme gereği yoktur. Yetmiş küsur yılda demiryolu taşımacılığında bir tek kömürle çalışan lokomotifler yerine dizel lokomotifler çalışmaya başlamıştır. Bazı hatlarda ise elektrikli lokomotifler çalıştırılmaktadır. Görüldüğü gibi sık, sık model değiştirme zorunluluğu olmamıştır. Karayolları taşımacılığıyla rekabet edebilmek için yapılan yenilikler hiçbir şekilde karayollarında yapılanlarla kıyaslanamaz.
Demokrat Partinin toprak damlı ve kerpiç ev bırakmayacağız sloganıyla başlattığı sözde kalkınma programı adeta duvara toslamıştır. Beş yıl içinde savrukça harcanan paralar yüzünden ülke borç batağına saplanmıştı. Üstelik aldığı borçları zamanında ödeyemedikleri için de dış itibarlarını da yitirmişlerdi. Bu yüzden ülkede yokluklar yaşanmaya başlamıştı. O yıllardan günümüze gelen ve halen değerini kaybetmemiş olan oy fasulyem yedi buçuk lira/ hem kaynasın hem oynasın türküsü fasulye fiyatının otuz beş kuruştan yedi buçuk liraya fırlaması nedeniyle yazılıp bestelenmişti.
Yokluklar ve ekonomideki başarısızlıkları gözlerden kaçırmak için devlet radyosunda tüm yayın boyunca vatan cephesine iltihaklar adı altında aslı astarı olmayan kişilerin katılımları yayınlandı. Güdülen politika yüzünden insanlar demir kıratlar ve komünistler diye ikiye ayrılmışlar ve birbirlerine düşman olmuşlardı. Ülke büyük bir hızla kardeş kavgalarına sürükleniyordu. Yirmi yedi mayıs darbesini yapanlar bu kötü gidişe dur demekle kalmamış o dönemin en iyi Anayasasını bilim adamlarına hazırlatıp halk oylamasına sunmuşlardı. Tüm engellemelere rağmen halk Anayasaya kabul oyu vermişti. Ne yazık ki o çağdaş anayasa değiştirile, değiştirile kuşa döndürüldü.
Özcan Nevres

Latest posts by Özcan Nevres (see all)
(Bugün 1, toplamda 74 kez ziyaret edildi.)

Özcan Nevres tarafından yayınlandı

15 Ağustos 1935 de Menemen’de doğdum. Esas mesleğim elektrik ve elektronik teknisyenliğidir. Gazeteciliğe 1958 yılında Ege’de yayınlanan Sabah Postası gazetesinde başladım. Hobilerim yazmak, okumak, tarihi eserler ve harabelerle ilgilenmektir.