MHP Dokuz Işığın İlkini Yaktı

MHP Dokuz Işığın İlkini Yaktı
Bilindiği gibi 9 ışık doktrini Alpaslan Türkeş tarafından Milli doktrin Dokuz Işık olarak ortaya konulan Ülkücülüğün ana ilkeleridir. MHP yönetiminin dokuz ilde yapmayı kararlaştırdığı toplantıların ilki Bursa’da büyük bir kalabalığın katılımıyla yapıldı. Böylece dokuz ışığın ilki Bursa’da yakılmış oldu. MHP nin son günlerde yaşananlara gösterdikleri tepkiyi çok haklı buluyorum ve MHP lileri yürekten kutluyorum. Türkiye ne ırk olarak ne de eyaletler olarak bölünmemelidir. Böldürülmemelidir. Diğer partilerin de bu konuda üstlerine düşen görevi yapmaları gerekir.
Tüm muhalefet parti liderlerinin yapmış oldukları konuşmaları televizyonlardan dikkatle izliyorum. Ve bu konuşmalarını kayıkçı kavgalarına benzetiyorum. Hep içi boş, birbirlerini karalamaktan öteye geçemeyen konuşmalar. İşsizliğin on milyonu aştığı bir ortamda insanlarımızın kavgaya değil iş alanlarının açılmasına gereksinimleri vardır. Muhalefet partileri eleştiriden çok iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını açıklamaları gerekir. Ne yazık ki altı oklu umdeleri olan CHP den bile bu konuda hiç ses çıkmamaktadır. Oysa CHP lilerin geçmişten ders alması gerekir. Bu nedenle tarihten bir sayfa açarak CHP nin geçmişine dikkatlice bakalım.
Bin dokuz yüz elli beş yılında yapılan genel seçimde Demokrat Partinin kazandığı beş yüz atmış altı milletvekiline karşın CHP ancak otuz dört milletvekilliği kazanabilmişti. Bu sonuca bakanlar CHP nin tarihteki misyonunu tamamladığını iddia etmeye başlamışlardı. Zira dört yıl sonra yapılacak olan seçimde CHP nin tek bir milletvekili dahi çıkaramayacağına inananlar vardı. Bu kötü gidişi tersine çevirmek için CHP Genel Sekreterliğine Adanalı toprak ağası Kasım Gülek getirilmişti. Kasım Gülek toprak ağası olmasına rağmen CHP nin efsane isimlerinden Avni Doğan gibi halktan yanaydı. Kasım Gülek köy, köy mezra, mezra dolaşarak gittiği yerlerde fakir insanların yer sofrasında yedikleri soğan ekmeğe ortak olmuştu. Bu şekilde davranışı halk üzerinde çok iyi bir etkiye neden olmuştu. Gittiği her yerde konuştuğu insanlara CHP nin neler yapmak istediğini ve toprak reformunu mutlaka yapacaklarını anlatmıştı. Şans da Kasım Gülek’ ten yanaydı. Demokrat Partililerin bir miras yedi cömertliğiyle yaptıkları gereksiz harcamalarla beş yılda tamtakır bıraktıkları hazineye ek olarak dış borçlanmaya gitmiş, teminat olarak hazineye ait altınları da rehine yatırmıştı. Kalite aramadan yapılan traktör ithalatları yüzünden ülkemiz kısa zaman da bir traktör mezarlığına dönmüştü. Dış itibar sıfırlanmış olduğundan ithal edilen araçlara yedek parça ithal edilemez olmuştu. Ülke bir anda yoklar ülkesine dönmüştü. Bin dokuz yüz elli beşte çıkardıkları Milli Korunma Kanunu karaborsayı durduramamış, birçok küçük esnafın ceza evlerinde çürütülmesinden başka bir işe yaramamıştı. Kilosu otuz beş kuruş olan fasulye yedi buçuk liraya bulunmaz olmuştu. Zaman, zaman dinlediğimiz oy fasulye yedi buçuk lira adlı şarkı o yılların eseridir. Yokluklara umar bulamayan hükümet oy kaybetmekte olduklarının farkında olduklarında kurtuluşu erken seçim yapmakta bulmuştu. Bin dokuz yüz elli yedi seçimlerinde oylarda CHP lehine büyük bir patlama olmuştu. Çok sayıda CHP oyları çöplüklerde bulunmuş olmasına rağmen CHP yüz yetmiş dokuz milletvekili çıkarmayı başarmıştı. Bu durum Demokrat Parti yöneticilerini korkutmuştu. Bu yüzden muhalefete baskı uygulamak zorunda kalmıştı. Kurdukları tahkikat komisyonlarıyla muhalefete gözdağı vermeye çalışmışlardı. Başbakan Adnan Menderes’in gerekirse idam sehpaları kurarız sözlerine İsmet İnönü o sehpalar kurulabilir ama hangi tarafa çalışacağı şimdiden kestirilemez sözleri siyaseti çok fazla germişti. Sonunda yirmi yedi mayıs günü sabaha karşı başlatılan askeri darbe başarılı olarak Demokrat Partinin iktidarına ve Demokrat Partiye son vermişti.
CHP geçmişten ders alarak altı oklu umdelerine yeniden sahip çıkmalıdır. Devletçiliğin ne olduğunu, geçmişte CHP nin devlet eliyle neleri başardığını örnekleriyle halkımıza çok iyi anlatmalıdır. Zira ekonomide zenginleşmemiş ülkelerde kalkınma için devletin lokomotif olması gerekir. CHP bunu halkımıza gerektiği şekilde anlatamadığı içim iktidar yolunda sürekli tökezlemektedir.
Özcan Nevres ozcan.nevres@gmail.com

Özcan Nevres
Latest posts by Özcan Nevres (see all)
(Bugün 1, toplamda 82 kez ziyaret edildi.)

Özcan Nevres tarafından yayınlandı

15 Ağustos 1935 de Menemen’de doğdum. Esas mesleğim elektrik ve elektronik teknisyenliğidir. Gazeteciliğe 1958 yılında Ege’de yayınlanan Sabah Postası gazetesinde başladım. Hobilerim yazmak, okumak, tarihi eserler ve harabelerle ilgilenmektir.