Sevr Yokmuş

Sevr Yokmuş
Bir profesör müsvettesi böğüre, böğüre Sevr diye bir anlaşma olmamıştır diyor ve Kurtuluş savaşının bile olmadığını söyleye biliyor. Bu profesör müsvettesine sormak gerekir. Sevr diye bir anlaşma olmadığından mı Fransızlar Güneydoğu Anadolu’ya, İtalyanlar Muğla ve Antalya bölgesine, Yunanlılar Ege’ye İngilizler de müttefikleriyle İstanbul boğazına ellerini, kollarlını sallaya, sallaya girdiler. Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümünün Ermenistan’a verilmesine, Doğu Karadeniz’de Pontus devletinin kurulmasına o Sevr anlaşmasıyla karar verilmemiş miydi? Bu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları bu yalanlarıyla cumhuriyetimizi yıka bileceklerini hesap ediyorlar ama hesapları hiçbir zaman tutmayacaktır. Atatürkçü gençlik buna asla izin vermeyecektir.
Fransızlar Güneydoğu’yu işgal ettiklerinde çok büyük bir direnişle karşılaşmışlardı. Bu ummadıkları direniş karşısında Fransızlar işgal ettikleri yerlerden çekilmek zorunda kalmışlardı. İtalyanlar işgal ettikleri bölgede ise hiçbir direnişle karşılaşmamışlardı. Bölgenin çok fakir olan halkına her türlü yardımı yapmışlar ve bölgenin sağlık sorunlarıyla da çok ilgilenmişlerdi. İtalyanlar Ege bölgesinde ilerlemekte olan Yunanlılara Menderes nehrini sınır göstermişler ve eğer nehri geçecek olursanız bunu İtalya’ya savaş ilan ettiğinizi kabul edeceğiz demişlerdi. Bu sayede Yunanlılar Muğla’ya doğru ilerleyememişlerdi. Kurtuluş savaşı başladığında İtalyanlar gönüllü olarak işgal ettikleri yerlerden çekilmişlerdi.
Ege bölgesinde ise Osman Nevres’in ilk kurşunu ile halk direnişi başlamış, Ege bölgesinden birçok kahramanımız Kurtuluş Savaşına gönüllü olarak katılmışlardı. Yunanlılar ile en büyük kapışma Aydın bölgesinde gerçekleşmişti. Halazari (Bozguncu) Cafer Efenin başlattığı direnişe bölgede bulunan birçok efenin çetesi de büyük katkı vermişlerdi. Halazari Cafer Efenin çetesi iki yüz milisten oluşan büyük bir çeteydi. Halazari Cafer efe pusuya düşürülüp şehit edilmeseydi o da Demirci Efe, Fodulaki Mustafa Efe, Yörük Ali Efeler gibi mutlaka Kurtuluş savaşına katılacaktı. Sevr anlaşmasının en acı veren yanı ise birçok komutanın padişahın emri ile ellerinde bulunan silahları teslim etmeleridir. Tüm komutanlar Orgeneral Kazım Karabekir paşa gibi davranıp silahlarını teslim etmeseydi belki de Kurtuluş savaşında yaşanan zorluklar yaşanmayacaktı. Sevr anlaşması çok ağır bir ihanet anlaşmasıdır. Bu anlaşma Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde yırtılıp atılmıştı. Aşağıdaki haritada biz Türklere ne kadar yer bırakıldığı net olarak görülmektedir. Bu anlaşmadaki kazanımları yeterli görmeyen işgalciler kendilerine daha da pay verilmesini istiyorlardı. Amaçları tüm Türkleri Anadolu’dan söküp atmaktı. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları bu güzel vatanda Kurtuluş savaşı destanını yazanlar sayesinde yaşadığımızı öğrenmeleri gerekir. Ne yazık ki Atatürk düşmanlığı onların gözlerini kör etmiş.
Özcan Nevres ozcan.nevres@gmail.com

Latest posts by Özcan Nevres (see all)
(Bugün 1, toplamda 46 kez ziyaret edildi.)

Özcan Nevres tarafından yayınlandı

15 Ağustos 1935 de Menemen’de doğdum. Esas mesleğim elektrik ve elektronik teknisyenliğidir. Gazeteciliğe 1958 yılında Ege’de yayınlanan Sabah Postası gazetesinde başladım. Hobilerim yazmak, okumak, tarihi eserler ve harabelerle ilgilenmektir.